Ka Kawe


Ka Kawe – Renée Therése

 

Verse 1

Looking out in the crowd

Wishing I could see your face

Knowing that you’re watching me

As I stand here in this place

I wonder are you proud of me

And everything that I have done

Do you know you are a big part of

The person I’ve become?

 

Chorus 

Ka kawe ahau ki a koutou

Ka kawe ahau i roto i tōku ngākau

Kei konei tonu koutou

Ōku tupuna

Ka rongo ahau i tōu wairua

Mō āke tonu atu

 

Verse 2

In times when I’m afraid

Do you hear me pray?

I ask you to watch over me

And keep me safe

I wonder do you walk with me

With a hand upon my shoulder

There with me each day as I grow older.

 

Chorus 

Ka kawe ahau ki a koutou

Ka kawe ahau i roto i tōku ngākau

Kei konei tonu koutou 

Ōku tupuna

Ka rongo ahau i tōu wairua

Mō āke tonu atu

 

Bridge

E whakamomori ana

Aue me i konei koutou

 

Chorus 

Ka kawe ahau ki a koutou

Ka kawe ahau i roto i tōku ngākau

Kei konei tonu koutou 

Ōku tupuna

Ka rongo ahau i tōu wairua

Mō āke tonu atu

Mō āke tonu atu

Mō āke tonu atu

 


Posted on January 31st, by Renee Therese in Lyrics.
Comments Off on Ka Kawe